شاید برای شما بارها پیش آمده باشد که بخواهید بدانید عسلی که فروشنده به شما پیشنهاد می کند اصل است یا تقلبی در این مقاله از علم کشاورزی یک راهکار ساده را به شما پیشنهاد می کنیم:
یک روش مطمئن برای شناخت عسل خوب این است که آن را داخل یک لیوان اب سرد بریزید ..

اگر قطره های عسل حل نشدند و ته لیوان ته نشین شدند عسل اصل است اما اگر عسل در اب حل و ذرات ان به صورت رشته هایی در اب ناپدید شدند تقلبی است.