سم تری فلورالین (‌ترفلان)

از سم های خاک کاربرد برای کنترل علف های هرز به صورت پیش کاشت می باشد.

موارد مصرف :‌علف كش ، تری فلورالین قبل از كاشت و سبز شدن محصول كشاورزی علف هرز و یا هر دو استفاده می شود مهمترین كاربرد این علف كش در پنبه ، سویا و یونجه و برای كنترل اغلب برگ باریكها و برگ پنها می باشد . در برخی گیاهان زراعی مثل گوجه فرنگی ،‌سیب زمینی ، چغندر قند ، طالبی ،‌كدو و هندوانه در مرحله نشاء و یا گیاه كامل مورد استفاده قرار می گیرد . زیرا برای دانه سمیت دارد و دانه به آن حساس است . تری فلورالین روی بعضی از گیاهان چند ساله مثل پیچك و قیاق خوب اثر می كند .

گروه شیمیایی دی نیترو آنیلین : ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی :‌ماده تكنیكال تری فلورالین یك جامد كریستالی زرد ـ نارنجی و بدون بو است . خلوص تقریبی ماده تكنیكال 96% است . تری فلورالین براحتی در آب حل نمی شود .

ماندگاری در محیط زیست پایداری تری فلورالین در خاك کشاورزی بسته به شرایط محیط متوسط تا زیاد است . توسط میكروارگانیزمهای خاك تجزیه می شود . ممكن است تری فلورالین كه پس از استفاده در سطح خاك باقی مانده است بوسیله اشعه ماورای بنفش تجزیه شود و یا تثبیت گردد . این تركیب در مقابل حركت بهمراه آب مقاوم است و در خاك گرم و مرطوب قبل از 12 ماه از بین می رود و پس از شش ماه و یكسال هشتاد تا نود درصد از فعالیت آن كاسته می شود .

سمیت :‌ LD50 > 5000 mg/kg

ممكن است تماس مداوم و طولانی مدت با تری فلورالین سبب التهاب و حساسیت شود . برای پرندگان و زنبورها تقریباً سمی نیست اما برای ماهیها و دیگر موجودات آبزی بسیار سمی است .

.

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد .

فرمولاسیون : مایع قابل حل در آب SL %41 w/w