علم کشاورزی|خواص دارویی|کشت گیاهان و قارچ

از هوای تلخ روزگار بیزارم/ اما جای کینه یه درخت می‌کارم

جمعه 25 مرداد 1392

مشكل علفهای هرز بر خلاف حشرات بیماریها و نماتدها به حدی است كه در صورت عدم مبارزه با آنها زراعت چغندرقند را از بین خواهد برد. در دنیا حدود 250‌گونه علف هرز مهم وجود دارد كه 60گونه از آنها در اكثر نواحی زیر كشت چغندرقند یافت می‌شوند. حدود 70 درصد علفهای هرز مزارع چغندرقند پهن برگ و بقیه باریك برگ می‌باشد. معمولاً كمتر از 10 گونه علفهای هرز هرز مهم مزارع چغندرقند یافت می‌شوند. دو گونه علف هرز دائمی آگروپیرون و پیچك صحرایی و ده گیاه یكساله،‌ علفهای هرز مهم مزارع چغندرقند را در جهان تشكیل می‌دهند.

پهن برگ‌های یكساله عبارتند از: تاج خروس وحشی، سلمك،‌ بابونه معمولی، علف هفت بند، فالوپیا،‌ خردل وحشی،‌ و گندمك باریك برگ‌های یك ساله نیز شامل سورف پرآ و چسبك‌ می‌باشد. از سلمك كه جزء خانواده اسنفنجیان است، مكرراً به عنوان علف هرز در زراعت چغندرقند یاد شده است. فهرست كامل علفهای هرز مهم چغندرقند در جدول زیر آمده است.

 یا انگلیسی

نام علمی

 تاج خروس خوابیده

 Amaranthus blitoides S.wats

 Powell amaranth

Amaranthus powellii S.wats

 تاج خروس وحشی

Amaranthus retroflexus L. 

 یولاف وحشی

 Avena fatua L.

 آمبرزیه common mgweed

 Ambrosia artemisiifolia L.

كلزا ـ منداب 

Brassica napus L. 

 pine appleweed

 Chamomilla suaveolena (L.) Rauschert

 سلمك

 Chenopodium albom L

 كنگر وحشی

(.scop cirsium arvensis (L 

 پیچك صحرایی

 Convolvulus arvensis L.

 اویار سلام

 Cyperus escuentus L.

 تاتوره

Datora stramonium L. 

 سوروف

beauv Echinochloa crus_galli  L.

 آگروپیرون

 Elymus repens (L.) Gould

 علف هفت‌بند

 Fallopia convolvulus(L.) A. Love

(= polgonum convlvulus)

 بی تی راخ - علف شیر

 Gallium aparine L.

 آفتابگردان معمولی

 Helianthus annuus L.

 جاروی زینتی

 Kochia scodaria (L) schrad

 چچم ریشك‌دار

 Lolium multiflorm lam

پنیرك

 Mavla neglecta wallr

 پنیرك

 Mavla parviflora L.

 بابونه گاوی

 Marticaria chamomilla L

 مركوروج ـ سلمه تره

Mercurialis annual

 عروسك پشت پرده

Phsalis spp

 گاوپنبه

 Abutilon theophrasti medic

 آگروپیرون - مرغ

Agropyron repens (L.) Benuv

 دم روباهی صحرایی

 Alopecurusmyosuroides huds

 چچم یكساله

 Poa annuab L

 علف هفت‌بند

 Polygonum aviculare L.

  علف هفت‌بند

 Polygonum convolvulus L

(= fallopia convolvulus)

 علف هفت‌بند 

 Polygonum persicaria  L.

 علف هفت‌بند 

 Polygonum lapathifolium L

 توق

 Viola arvensis murr.

 بنفشه كوهی

Urtica urens L.

 گزنه

Stellaria media (L) vill.

 گندمك

Sorghum halepense (L) pers

 قیاق

Sonchus arvensis L.

 شیرتیغك

Solanum tuberosum L.

 تاجریزی

Sinapis arvensis L.

 تاجریزی كرك‌دار

Solanum nigrum L.

 خردل وحشی

 Stearia viridis (L) Beave

بی تی راخ - علف شیر

Gallium aparine L.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392

  طبقه بندی سموم

  اولین گروه از سمومی که بشر از آن‌ها برای مبارزه با آفات استفاده کرد، سموم معدنی

  بود که بصورت گَرد مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

   * سموم

  - سموم معدنی

  - روغن‌ها

  - هیدروکربن‌های کلره

  - حشره‌کش‌ها

  - سموم فسفره

  - کاربامات‌ها

  - کنه‌کش‌ها

  - حلزون‌کش‌ها

  - سموم گازی

  - سموم هورمونی

  سموم معدنی

  - گوگرد معدنی

  - ترکیبات آرسنیکی

  - ترکیبات فلوئوره

  از دیگر ترکیبات معدنی می‌توان به ترکیبات آرسنیکی و ترکیبات فلوئوره اشاره کرد که

  این ترکیبات بطور کلی در روی گیاهان ایجاد گیاه سوزی می‌کنند، و در حال حاضر کاربرد

  آن‌ها بسیار محدود می‌باشد. از جمله ترکیبات معدنی که هنوز هم به صورت کم و بیش و

  در رابطه با برخی از آفات و عوامل بیماریزا کاربرد دارد گوگرد است که برای مبارزه

  با قارچ‌ها استفاده می‌شود. ولی گوگرد، بر روی حشرات مفید، مخصوصاً بر روی کنه‌های

  شکارگر اثرات مخربی دارد و لذاکاربرد بسیار محدودی دارد. 

  گوگرد معدنی

  ترکیبات آرسنیکی

  - گِل گوگرد

  - محلول در آب (آرسنیک سفید، ارسنیات سدیم، ارسنیت سدیم)

  - گوگرد آسیابی

  - غیر محلول در آب (سبز پاریس، ارسنیات کلسیم، ارسنیات سرب)

  - گوگرد قابل تعلیق در آب

  - گوگرد کلوئیدی

  - مخلوط پلی‌سولفور

  ترکیبات فلوئوره

  - فلوئورید سیدم

  - فلوئوروآلومینات سدیم

  - فلوئوروسیلیکات سدیم

  - فلوئوروسیلیکات باریوم

  روغن‌ها

  دومین گروه سموم روغن‌ها هستند. روغن‌ها به شکل‌های معدنی، حیوانی و گیاهی در

  مبارزه با آفات کاربرد دارند، ولی بیشترین کاربرد آن‌ها مربوط به روغن‌های نفتیاست.

  در گذشته ترکیبات روغنی که از نفت استخراج می‌شدند، برای مبارزه با آفات و مخصوصاً

  شپشک‌ها و کنه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند که به شدت ایجاد گیاه

  سوزی می کردند. اما ترکیباتی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند گیاه سوزی

  ندارند. درجه سلفوناسیون ترکیباتی که در تابستان برای مبارزه مورد استفاده قرار می

  گیرد.بین 90 تا 98 درصد و برای ترکیباتی که در زمستان مورد استفاده قرار می گیرد

  بین ۷۰ تا 90 درصد می گیرد.

  درجه سولفوناسیون مقدار درصد هیدروکربن‌های اشباع نشده، خارج شده از روغن (در مراحل

  تصفیه) می‌باشد. به این معنی که اگر روغنی دارای درجه سولفوناسیون 98 درصد می باشد.

  حدود 98 در صد از هیدرو کربن های اشباع نشده آن در طی مراحل تصفیه از روغن خارج شده

  اند.

  هیدروکربن‌های کلره

  گروه دیگری از سموم هیدروکربن‌های کلره هستند و از اولین سموم آلی مصنوعی هستند که

  توسط بشر برای مبارزه با آفات ساخته شده‌اند. علی‌رغم خدمات بسیار ارزنده‌ای که در

  طی جنگ جهانی به انسان کرده‌اند، بعد از مشخص شدن پایداری بسیار شدید آن‌ها در

  طبیعت، بسیار محدود شدند. این سموم بصورت انتخابی عمل نمی‌کنند و همه‌ی اجزاء

  طبیعت، اعم از انسان و سایر گروه‌های جانوری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بعلاوه در

  بافت‌های چربی نیز تجمع پیدا می‌کنند.

  ترکیبات کلره نیز به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارتند از:

   1– ددت و آنالوگ‌های آن (دِدِت متوکسی کلر)

  ۲– هگزا آلکروسیلکوهگزان یا گامکسان (لیندین)

  ۳– سیکلودین‌ها (آلدرین، دی‌آلدرین، هپتاکر ، کلردان و آندوسولفان )

  ۴– پلی کلروترپن ( توکسافن و استروبان)

  ددت - از جمله سمومی که برای مبارزه با آفات ساخته شده است ولی بعد از آن،

  آنالوگ‌های مختلفی از این سم در مبارزه با آفات مورد استفاده قرار گرفتند.

  گامکسان - یکی از سموم این گروه به نام لیندین برای مبارزه با آفات ریشه خوار مثل

  سوسک‌های ریشه خوار خانواده (Scabaeidae) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  پلی کلروترپن – از جمله این حشره‌کش‌ها توکسافن است که در گذشته کاربرد بسیار زیادی

  در مبارزه با آفات پنبه داشته ولی در حال حاضر سموم بهتری جایگزین آن شده است.

  حشره ‌کش‌ها

  گروه دیگر از حشره‌کش‌ها، حشره‌کش‌های گیاهی هستند. گیاهان از حدود ۴۰۰ میلیون سال

  قبل بر روی کره زمین زندگی می‌کردند و برای مقابله با آفات، ترکیبات مختلفی در

  آن‌ها تکامل پیدا کرده است. برخی گیاهان خواص ضد تغذیه دارند و برخی در مواردی منجر

  به مرگ حشرات می‌شوند. استفاده از حشره‌کش‌های گیاهی در حال حاضر بسیار محدود شده

  است. علی‌رغم اینکه در برخی از کشورهای آفریقایی در حال حاضر هم تعدادی از گیاهان

  را برای استحصال سم، کِشت می‌کنند.

  از مهم‌ترین حشره‌کش‌های گیاهی عبارتند از:

  الف) نیکوتین؛ که از ترکیبی از بعضی گیاهان مانند(Nicotina rustica) و (Nicotina

  tubacum)استخراج می‌شود و بر علیه شته‌ها و سایر حشرات مکنده مثل زنجرک‌ها، بسیار

  موثر است.

  ب) روتنون؛ که از گیاهانی مانند (Derris elliptica) استخراج می‌گردد و بر روی حشرات

  مکنده فوق‌العاده موثر است. این سم روی ماهی‌ها هم تاثیر می‌گذارد.

  ج) ریانودین؛

  د) پیرترین؛ (Pyrethrins) که سابقه‌ی کار با آن‌ها بسیار قدیمی است و اولین بار در

  ایران و توسط ایرانی‌ها استفاده شده است، و از گیاهان کریزان‌تِموم (Chrysantemum)

  استخراج می‌شود.

  امروز ترکیبات متعددی بر اساس (Pyrethrins) ساخته شده است و بر علیه بسیاری از

  حشرات بکار گرفته می‌شوند مانند آلترین، دلتامترین، سپترامترین و تعداد دیگر که

  سموم تماسی و گوارشی هستند و اثر ضربه‌ای بسیار شدیدی دارند.

  سموم فسفره

  گروه دیگر از سموم، سموم فسفره هستند که بسیار متنوع و دارای گروه‌های متعددی

  می‌باشند و در مقایسه با سموم کلره دارای مزایا و معایبی می‌باشند. سموم فسفره

  عبارتند از:

  - مشتقات اسید فسفریک (تترااتیل پیروفسفات، هپتنوفوس، دیکرووس، فسفامیدون،

  دیکروتوفوس و مونوکروتوفوس و غیره)؛

  - مشتقات اسید فسفر و تیوبیک (پاراتیون، متیل پاراتیون، اکسی دی متون متیل،

  فنیتروتیون، فنتیون، دیازینون، فوکسیم، پیریمفوس متیل، پروپتامفوس، تری ازوفوس)؛

  مشتقات اسید فسفر و دی تیوئیک (مالاتیون، آزینفوس متیل، فوزالون، اتیون، فوسمت،

  متیرا تیون، فنتوات، فوریت، تیومتون، دیمتوات، فورموتیون)؛

  - مشتقات اسید فسفریک (نظیر تری کلروفن)؛

  - مشتقات فسفر و آمیدات (متامیدوفوس، آسفات).

  مزایای سموم فسفره

  1- دارای تاثیر سریع هستند؛

  2- در طبیعت دوام زیادی ندارند؛

  3- اثر کنه‌کشی و حشره‌کشی آن‌ها از ترکیبات کلره شدیدتر است؛

  4- در بافت چربی و زنجیره‌های زیستی تجمع پیدا نمی‌کنند؛

  5- میزان مصرف آن‌ها در واحد سطح نسبت به ترکیبات کلره کمتر است.


  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392

  فرمولاسیون سموم کشاورزی

  نام‌های ترکیبات شیمیایی

  - نام عمومی

  - نام تجارتی

  - نام شیمیایی

  - فرمول بسته شیمیایی

  - فرمول ساختمانی

  هر آفت‌کش یا سم دارای چندین نام می‌باشد.

  نام عمومی (Entry name)

   نام عمومی (Entry name) که توسط شرکت سازنده ارائه می‌شود و باید توسط موسسه

  استاندارد جهانی یا (International Standard Organization) که نام مخفف آن (ISO)

  است مورد تایید قرار گیرد. برای مثال کارباریل (Carbaryl) نام عمومی ترکیبات

  شیمیایی از گروه (Carbamatha) است.

  نام تجارتی (Trade name)

  نام دیگر سموم، نام تجارتی آن است که توسط کارخانه سازنده آن ارائه می شود. هر سم

  معمولاً دارای چندین نام تجارتی است، زیرا بسیاری از سموم توسط شرکت‌های مختلف

  ساخته می‌شوند. نام تجارتی (Trade name) را با علامت ® نشان می‌دهند.

  نام شیمیایی

  نام دیگر ترکیبات شیمیایی، نام شیمیایی آن است که اجزاء یک ترکیب شیمیایی را نشان

  می‌دهند. برای مثال نام شیمیایی کارباریل (Carbaryl)، (Naphtyl methyl

  carbamate)می‌باشد.

  فرمول بسته شیمیایی

  نام دیگر ترکیبات شیمیایی فرمول بسته شیمیایی است. این فرمول نشان دهنده، تعداد

  اتم‌های تشکیل دهنده‌ی مولکول سم است. بعنوان مثال در مورد (Carbaryl)، فرمول بسته

  شیمیایی C8H12O2N است.

   فرمول ساختمانی

  فرمول ساختمانی، نام دیگری از ترکیبات شیمیایی است که نشان دهنده نحوه اتصال

  اتم‌های مختلف در داخل ملکول سم می‌باشد.

   فرمولاسیون سموم

  فرمولاسیون سموم، به صور مختلف سم اطلاق می‌گردد. فرمولاسیون مشخص می‌کند که یک سم

  چگونه باید بکار برده شود. مثلاً اگر سمی به صورت گَرد باشد، فرمولاسیون نشان

  می‌دهد که برای استفاده از آن از دستگاه گرد پاش استفاده شود. ولی اگر سمی بصورت امولسیون باشد، برای استفاده از آن حتماً نیاز به محلول‌پاش داریم. در کل

  فرمولاسیون سموم را در سه گروه اصلی تقسیم بندی می‌کنند.

  فرمولاسیون‌های مختلف سموم

  ۱ – فرمولاسیون‌های خشک؛

  ۲ – فرمولاسیون‌های مخصوص محلول‌پاشی؛

  ۳ – فرمولاسیون‌های گازی یا شبه گازی.

  فرمولاسیون‌های خشک

  - گردها یا فرمولاسیون‌های پودری (Dustable powder) و (Dust)

  - گرانول (Granules)

  - میکرو کپسول‌هاMicro capsulated formulated) (

  - خمیرها (Pastes)

  فرمولاسیون‌های خشک، انواع مختلفی دارند که دسته اول گردها یا فرمولاسیون‌های

  پودری(Dusts) و (Dustable power) هستند. این فرمول، مخلوطی فیزیکی از ترکیب سم با

  یک ماده حامل یا(Carrier) است. مواد حامل عموماً رُس‌ها، مانند (Montmorilonit

  (Caolonit) یا پودر سیلیکات‌ها مانند پودر (Talk) و موادی مانند (Perlite)

  می‌باشند. گردها گیاه سوزی شدیدی روی گیاهان ایجاد نمی‌کنند، ولی برای تعدادی از

  حشرات، مانند حشرات گرده افشان مثل زنبورهای گرده افشان مضر می‌باشند. زیرا در

  لابه‌لای موهای سطح بدن آن‌ها تجمع پیدا می‌کنند و به کلنی زنبورهای عسل منتقل

  می‌شوند و هم‌چنین بر روی لاروهای آن‌ها نیز تاثیرات مخربی دارند.


  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • شنبه 24 فروردین 1392

  علفهای هرز کلزا


  به گروهی از گیاهان که می‌توانند در حد بالایی از لحاظ کمی و کیفی به محصولات سالانه و دایمی در یک سال خسارت بزنند گفته می‌شود. به بیان دیگر علف هرز گیاهی است که ناخواسته در زمین‌های کشاورزی رشد می‌کند و با رقابت با گیاه اصلی به کمیت و کیفیت کشت آسیب می‌زند.علف های هرز رقیب بسیار مهم و یكی از عوامل مهم كاهش تولید در زراعت كلزا می باشد، به طوری كه علاوه بر تغذیه از مواد غذایی خاك، میزبان و رابط مناسبی برای اشاعه آفات و بیماری های گیاهی نیز خواهد بود و در صورت عدم كنترل و با مبارزه اصولی موجب كاهش محصول می شود. علف های هرز مهم كلزا شامل، خردل وحشی، خاكشیر،پنیرک،اسفناج وحشی،پیچک صحرایی،شبدر وحشی،چچم، ازمك، گاوچاق كن، تربچه وحشی، شلغم وحشی، انواع یولاف وحشی (جوموشی) و خونی علف (فالاریس) می شوند.

  خردل وحشی

  Wild mustard
  گیاهی است یکساله و از خانواده Cruciferaeکه با بذر تکثیر می یابد.ساقه ان راست و به طول60تا100سانتی متر است که گاهی نیز منشعب می شود.برگهای این گیاه در قسمت تحتانی پهن و در قسمت فوقانی دراز،باریک و دندانه دار یا با حاشیه مواج است.گلهای خردل وحشی چهار گلبرگ زردرنگ دارد که به صورت خوشه قرار گرفته اند.
  این علف هرز در زمینهای بایر و اراضی زراعتی می روید و یکی از علفهای هرز مزاحم به شمار می آید. دام از این گیاه تغذیه می کند که باعث دل درد و اختلالات تنفسی حیوان می شود و شیر ان را نیز بدطعم می کند.
  پیچک صحرایی

  گیاهی است چندساله از خانواده Convolvulaceae كه از طریق بذر و ریزوم های زیر زمینی تكثیر می یابد. ریزوم ها به رنگ سفید بوده و در تمام جهات گسترده شده اند و گوشتی و آبدار هستند. دارای ریشه های بسیار گسترده و در هم پیچیده و ساقه های خزنده روی زمین(استولون)به درازای30 تا120سانتیمتر،برگهای ان متقابل وپیكانی شكل،گلهایش سفید تا سفید صورتی و شیپور مانند است. گلدهی آن مختص فصل خاصی نیست و گلهای ان به تدریج باز میشوند.تولید كپسول بذر میكنند كه تخم مرغی شكل بوده و محتوی1-4عدد بذر میباشد.بذرها به رنگ سیاه و گاه قهوه ای متمایل به خاكستری است.بذرها دارای دو سطح مسطح و یك سطح محدب(گرد)میباشد.

  پنیرک

  گیاهی است دو ساله تا پایا و ندرتا یک ساله، بوسیله بذر تکثیر و انتشار می یابد. گیاه هرز مکان های خشک و آفتابی است. به خاک های غنی از مواد غذایی و غنی از هوموس، لومی و شنی احتیاج دارد.

  دوره رویش: بهار تا پاییز

  برگ ها کوتیلدونی:قلبی شکل، پایه بلند، لبه پایینی قلبی در قسمت پایه

  برگ های شاخه: متناوب، مدور-قلوه ای شکل،لوب دار پنجه ای، 7-3 لوب با چین های بی قاعده، در رگبرگ ها دارای کرک، برگ دم بلند

  ساقه: افراشته، راست، منشعب، کرک دار، قسمت پایین ساقه چوبی، بلندی ساقه 120-25 سانتی متر

  گل: مجتمع در دسته های 6-2 عددی جانبی، جام گل بلند 5/2-3 سانتی متر، 4-3 برابر درازتر از کاسه گل، عمیقا حاشیه دار، به رنگ ارغوانی با نوارهای طولی تیره

  دوره گلدهی: اواخر بهار تا پاییز

  مشخصات دانه:گرد با یک شکاف ضعیف، سطح پشتی راست،لبه ها پهن گرد،سطوح جانبی صاف تا برامده،دانه خاکستری قهوه ای با شیارهای ظریف،درازای دانه 6/1-9/1میلی متر، دانه ها به تعداد 9 تا 11 عدد در میوه ای با شکل ظاهری گرد دیسک مانند با یک شکاف که سطح پشتی آن پوشیده از حفره های مشبک و دندانه ای، سطوح جانبی دارای دندانه های صاف تا ضعیف.

  یولاف وحشی

  گیاهی است یكساله،تك لپه ای و از خانواده گندمیان(Poaceae)كه با بذر تكثیر می یابد. گل اذین خوشه ای خیلی باز و پانیكول منظمی دارد كه در تمام جهات به طور یكنواخت رشد میكنند.سنبلچه های ان منفرد و از پهلو فشرده شده اند.ودرهریك از انها2تا3گل ریشكدار دیده میشودكه معمولا گل انتهایی ان عقیم است.
  پایه این سنبلچه ها تقریبا2 سانتیمتر طول دارد.گلومهای فوقانی و تحتانی با یكدیگر مساوی و طول انها به8میلیمتر میرسد.قاعده گلومها با موهای سفید یا قهوه ای رنگ خشن و طویلی پوشیده شده است واز وسط ان رگبرگ میانی واز نزدیكی قاعده گلومل ریشك طویل و زانوداری خارج میشود كه قاعده ان پیچیده و تابیده به نظر میرسد.گل این گیاه 3 پرچم دارد و دانه در داخل گلومل باقی میماند.
  ساختمان ظاهری یولاف در نواحی مختلف نسبت به نوع زمین تغییر میكند مثلا در نواحی پست و شنی از هر بوته چندساقه باریك منشعب میشودبرگها كوتاه،سخت و مقاوم و غلاف ان را موهایی پوشانده است.ولی در اراضی حاصلخیز و مرتفع بوته ها منحصرا یك ساقه نسبتا قوی دارند.برگهایشان دراز بوده،غلاف انها غالبا بدون موست.

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 14 دی 1391

  نام‌های ترکیبات شیمیایی

  - نام عمومی؛

  - نام تجارتی؛

  - نام شیمیایی؛

  - فرمول بسته شیمیایی؛

  - فرمول ساختمانی.

  هر آفت‌کش یا سم دارای چندین نام می‌باشد.

   

  نام عمومی (Entry name)

   نام عمومی (Entry name) که توسط شرکت سازنده ارائه می‌شود و باید توسط موسسه

  استاندارد جهانی یا (International Standard Organization) که نام مخفف آن (ISO)

  است مورد تایید قرار گیرد. برای مثال کارباریل (Carbaryl) نام عمومی ترکیبات

  شیمیایی از گروه (Carbamatha) است.

   

  نام تجارتی (Trade name)

  نام دیگر سموم، نام تجارتی آن است که توسط کارخانه سازنده آن ارائه می شود. هر سم

  معمولاً دارای چندین نام تجارتی است، زیرا بسیاری از سموم توسط شرکت‌های مختلف

  ساخته می‌شوند. نام تجارتی (Trade name) را با علامت ® نشان می‌دهند.

  نام شیمیایی

  نام دیگر ترکیبات شیمیایی، نام شیمیایی آن است که اجزاء یک ترکیب شیمیایی را نشان

  می‌دهند. برای مثال نام شیمیایی کارباریل (Carbaryl)، (Naphtyl methyl

  carbamate)می‌باشد.

  فرمول بسته شیمیایی

  نام دیگر ترکیبات شیمیایی فرمول بسته شیمیایی است. این فرمول نشان دهنده، تعداد

  اتم‌های تشکیل دهنده‌ی مولکول سم است. بعنوان مثال در مورد (Carbaryl)، فرمول بسته

  شیمیایی C8H12O2N است.

   فرمول ساختمانی

  فرمول ساختمانی، نام دیگری از ترکیبات شیمیایی است که نشان دهنده نحوه اتصال

  اتم‌های مختلف در داخل ملکول سم می‌باشد.

   فرمولاسیون سموم

  فرمولاسیون سموم، به صور مختلف سم اطلاق می‌گردد. فرمولاسیون مشخص می‌کند که یک سم

  چگونه باید بکار برده شود. مثلاً اگر سمی به صورت گَرد باشد، فرمولاسیون نشان

  می‌دهد که برای استفاده از آن از دستگاه گرد پاش استفاده شود. ولی اگر سمی بصورت

  امولسیون باشد، برای استفاده از آن حتماً نیاز به محلول‌پاش داریم. در کل

  فرمولاسیون سموم را در سه گروه اصلی تقسیم بندی می‌کنند.

   

  فرمولاسیون‌های مختلف سموم

  ۱ – فرمولاسیون‌های خشک؛

  ۲ – فرمولاسیون‌های مخصوص محلول‌پاشی؛

  ۳ – فرمولاسیون‌های گازی یا شبه گازی.

   

  فرمولاسیون‌های خشک

  - گردها یا فرمولاسیون‌های پودری (Dustable powder) و (Dust)

  - گرانول (Granules)

  - میکرو کپسول‌هاMicro capsulated formulated) (

  - خمیرها (Pastes)

  فرمولاسیون‌های خشک، انواع مختلفی دارند که دسته اول گردها یا فرمولاسیون‌های

  پودری(Dusts) و (Dustable power) هستند. این فرمول، مخلوطی فیزیکی از ترکیب سم با

  یک ماده حامل یا(Carrier) است. مواد حامل عموماً رُس‌ها، مانند (Montmorilonit)و

  (Caolonit) یا پودر سیلیکات‌ها مانند پودر (Talk) و موادی مانند (Perlite)

  می‌باشند. گردها گیاه سوزی شدیدی روی گیاهان ایجاد نمی‌کنند، ولی برای تعدادی از

  حشرات، مانند حشرات گرده افشان مثل زنبورهای گرده افشان مضر می‌باشند. زیرا در

  لابه‌لای موهای سطح بدن آن‌ها تجمع پیدا می‌کنند و به کلنی زنبورهای عسل منتقل

  می‌شوند و هم‌چنین بر روی لاروهای آن‌ها نیز تاثیرات مخربی دارند.

  گروه دوم (Granules) می‌باشند و برای جلوگیری از اثر (Drift) یا باد بردگی سموم

  ساخته شده‌اند. وقتی از گرد آفت کش در طبیعت استفاده می‌شود، در اثر وزش باد،

  مقداری از گرد به خارج از منطقه مورد استفاده منتقل می‌شود که اصطلاحاً به این

  موضوع (Drift) یا باد بُردگی می‌گویند، برای مقابله با این عامل گرانول‌ها ساخته

  شدند.

  گرانول‌ها، سمومی هستند که اطراف آن‌ها را یک ماده حامل، مانند پودر تالک(Talk) یا

  رُس‌های وِرمی‌کولیت (Vermicolite) در بر می‌گیرد. قطر این گرانول‌ها عموماً ۲۵صدم

  میلی‌متر تا 5 میلی‌متر است و در داخل خاک استفاده می‌شوند. تعداد زیادی از سموم که

  به این صورت ساخته می‌شوند، سیستمیک هستند و از طریق ریشه گیاهان جذب می‌شوند و

  حشراتی را که در روی قسمت سبزینه فعالیت می‌کنند را از بین می‌برند.

  گروه دیگر این سموم، میکرو کپسول‌ها (Micro capsulated formulation) هستند. میکرو

  کپسول‌ها سمومی هستند که اطراف آن‌ها را پوششی از جنس ژلاتین یا آگار (به صورت جامد

  یا مایع) و در مواردی مواد پلی‌وانیل در برمی‌گیرد. میکرو کپسول‌ها سموم را بتدریج

  آزاد می‌کنند و برای مبارزه با مگس‌ها و پشه‌ها استفاده می‌شوند.

  گروه دیگری از سموم خشک، طعمه‌های مسموم هستند. طعمه‌های مسموم در واقع با مواد

  غذایی که مورد علاقه آفات، یا جوندگان هستند مخلوط شده و از این طریق مورد استفاده

  قرار می‌گیرند. البته در مواردی طعمه‌های مسموم ممکن است به صورت آماده وجود داشته

  باشند که این طعمه‌ها عمدتاً برای جوندگان بکار می‌روند. در مورد گیاهان زینتی،

  بیشتر شامل ملخ‌ها و آبدزدک‌ها می‌شوند.

  گروه دیگری از ترکیبات شیمیایی، خمیرها (Pastes) هستند. در این فرمولاسیون، ماده

  سمی را با یک ماده که خاصیت فرار بودن دارد مخلوط می‌کنند و بعد مقداری ماده چسبناک

  به آن اضافه می‌شود. از جمله این سموم، ترکیبی است بنام آنتی تارلو که برای مبارزه

  با آفات چوبخوار در داخل ساقه و تنه درختان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  بطور کلی در بین سموم، گَردها بیشترین خطرات را برای جانداران مخصوصاً حشرات مفید

  دارند.

  فرمولاسیون‌های مخصوص محلول‌پاشی

  - گردهای خیس شونده Wetable powder

  - امولسیون شونده‌ها Emulcitable concentrate

  - امولسیون‌های معکوس Inverted emulsion

  - محلول‌های قابل حل در آب Water solvable concentrate

  - پودرهای قابل حل در آب water solvable powder

  - سوسپانسیون‌های کلوئیدی Flowable

  - فرمولاسیون غلیظ با حجم کم Ultra volume

  - محلول‌های روغنی Oil solution

  - فرمولاسیون آماده مصرف Ready to use

  قطر گردهای خیس شونده حدود 3 میکرون است و وقتی داخل آب حل شوند بصورت سوسپانسیون

  نسبتاً پایداری در می‌آیند.

   

  طبقه بندی سموم

  اولین گروه از سمومی که بشر از آن‌ها برای مبارزه با آفات استفاده کرد، سموم معدنی

  بود که بصورت گَرد مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

   * سموم

  - سموم معدنی

  - روغن‌ها

  - هیدروکربن‌های کلره

  - حشره‌کش‌ها

  - سموم فسفره

  - کاربامات‌ها

  - کنه‌کش‌ها

  - حلزون‌کش‌ها

  - سموم گازی

  - سموم هورمونی

   

  سموم معدنی

  - گوگرد معدنی

  - ترکیبات آرسنیکی

  - ترکیبات فلوئوره

  از دیگر ترکیبات معدنی می‌توان به ترکیبات آرسنیکی و ترکیبات فلوئوره اشاره کرد که

  این ترکیبات بطور کلی در روی گیاهان ایجاد گیاه سوزی می‌کنند، و در حال حاضر کاربرد

  آن‌ها بسیار محدود می‌باشد. از جمله ترکیبات معدنی که هنوز هم به صورت کم و بیش و

  در رابطه با برخی از آفات و عوامل بیماریزا کاربرد دارد گوگرد است که برای مبارزه

  با قارچ‌ها استفاده می‌شود. ولی گوگرد، بر روی حشرات مفید، مخصوصاً بر روی کنه‌های

  شکارگر اثرات مخربی دارد و لذاکاربرد بسیار محدودی دارد.


  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • علف های هرز انگلی

  سه شنبه 12 دی 1391

  سس :
  Cuscuta

  سس یک گیاه کاملا انگلی می باشد که دارای ریشه و برگ نیست و مواد غذایی مورد

  نیاز خود را بطور کامل از گیاه میزبان میگیرد . بذر گیاه سس به مدت بسیار طولانی در

  خاک می ماند و گاه تا ۱۳ سال در خاک دوام می آورد و قادر به جوانه زدن می باشد .

  بذر سس هنگامی که در شرایط مساعد قرار می گیرد جوانه می زند و یک ساقه زیر

  زمینی تولید می کند که این ساقه زیر زمینی بطور بسیار جالبی در خاک حرکت می

  کند تا به ریشه گیاه میزبان برسد . نحوه حرکت سس به این صورت است که پس از

  اینکه تمامی محتویانت بذر صرف رشد ساقه زیر زمینی شد جوانه انتهایی ساقه زیر

  زمینی انرژی خود را برای رشد از خود ساقه میگیرد به این صورت که مواد غذایی

  موجود در انتهای ساقه زیر زمینی را میگیرد و صرف رشد خود ساقه زیر زمینی می

  کند به این ترتیب از انتهای ساقه زیر زمینی کاسته و به ابتدای ان اضافه می شود و

  ساقه زیر زمینی رو به جلو حرکت می کند . جهت حرکت هم اتفاقی است این حرکت

  تا به آنجا ادامه می یابد که یا ساقه زیر زمینی به ریشه گیاه میزبان می رسد و با

  ترشه آنزیمهایی دیواره سلولی را شکافته و اندام مکنده خود را وارد ریشه می کند و

  از مواد غذایی ساخته شده توسط گیاه میزبان برای رشد و تولید مثل خود استفاده

  می کند و یا در این مدت به هیچ گیاهی برخورد نمی کند و مواد غذایی خود را تماما

  استفاده می کند و از بین میرود . ساقه سس زرد رنگ می باشد و روی طیف

  وسیعی از گیاهان رشد می کند و باعث از بین رفتن یا ضعیف شدن گیاه میزبان می

  شود . برای مبارزه با آن هیچ گونه سم اختصاصی ندارد و هنگامی که مزرعه به آن

  آلوده می شود چون ابتدا بصورت لکه ای ظاهر می شود از سموم علف کش عمومی

  استفاده می شود که گیاه میزبان را نیز از بین میبرد ولی این کار برای جلوگیری از

  پخش شدن آن در مزرعه ضروری می باشد . در مزارع یونجه از شعله افکن نیز برای از

  بین بردن گیاه استفاده می شود .

  گل جالیز :

  Orobanche SP

  گل جالیز نیز مانند سس یک گیاه کاملا انگلی می باشد . بذر این نیز تا ۱۳ سال می

  تواند در خاک بماند . بذر گل جالیز هنگامی که در کنار ریشه گیاه میزبان قرار می گیرد

  توسط ترشحات ریشه گیاه میزبان تحریک می شود و جوانه می زند و سپس اندام

  مکنده خود را در ریشه گیاه میزبان فرو می برد و از مواد غذایی آن استفاده می کند .

  برای مبارزه با این انگل گیاهی نیز هیچ علف کش اختصاصی وجود ندارد . البته در

  بازدیدی که از مزارع نونه سیب زمینی در همدان داشتم آنجا از یک قارچ که بطور

  اختصاصی به گل جالیز حمله می کرد و آن را از بین می برد استفاده کرده بودند که

  بسیار موفق نیز بود . مبارزه زراعی با این انگل به این صورت است که قبل از کشت

  گیاه اصلی گیاهان میزبان دیگری را به عنوان گیاه تله در زمین می کاریم که عمدتا از

  آفتاب گردان و خردل استفاده می شود و هنگامی که گلهای جالیز نیز با این گیاهان

  رشد کردند زمین را شخم میزنیم به این ترتیب تعداد زیادی از گلهای جالیز از بین

  میروند و بعد اقدام به کشت اصلی می کنیم .عمل شخم را باید قبل از بذر دادن

  گلهای جالیز انجام بدهیم .

  دارواش :                  

  Viscum      
       
                          

  دارواش یک گیاه نیمه انگلی می باشد و برگ دارد و می تواند قسمتی از مواد غذایی

  خود را تولید کند . این گیاه انگل درختان می باشد ولی خسارت زیادی نمی زند و گیاه

  انگلی خیلی مهمی نیست . بذر آن توسط پرندگانی از قبیل دارکوب در تنه درختان

  قرار می گیرد و جوانه می زند و رشد میکند . این گیاه دارای گلهای زیبایی می باشد

  که حتی بعضی مواقع بخاطر گلهای زیبای آن آنرا از بین نمی برند و اجازه رشد آنرا

  روی درخت میدهند .


  كنترل علفهای هرز گیاهان باغی


 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :8
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

  خبرنامه علم کشاورزی

   برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را در کادر زیر ثبت کنید دقت داشته باشید که حتما ایمیل ارسالی از طرف ما را تایید کنید.:

  PageRank Checking Icon

  آخرین پست ها


  نویسندگان


  نظرسنجی

  • آیا مطالب وبسایت راضی کننده است؟
  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic